Co se mi už do igelitky nevešlo

Syrský otec, který neopustil svou zemi jako mnoho jiných, jemuž otrávili assádovi vojáci sarinem ženu a dvě malé děti!

Přijde nová potopa světa?

30. dubna 2012 v 22:44 | FREIE WELT |  Aktuální "Retro"


Začalo tání arktického ledu? Následky by byly nebezpečné, hlavně pro severní polokouli. Družice dnes umožňují neustálou a přesnou kontrolu.
- Nebo nastává doba ledová? Znečišťování ovzduší průmyslovým odpadem a prachem ze sopečných výbuchů má vliv na klesání teploty na zemském povrchu.

Kdyby se snížilo sluneční záření na Zemi o jediné procento, začala by se hranice ledu posunovat k rovníku. Při poklesu dopadajícího slunečního tepla o 1,6 procenta je úplné zalednění naší planety nevyhnutelné. Naštěstí se můžeme na Slunce plně spolehnout: přestože ztrácí každou sekundu 4,3 miliardy kilogramů své hmoty, jeho energetická krize začne teprve zhruba za 5,5 miliardy let. Mnohem bližší je nebezpečí zcela opačné - oteplování Země. Stoupne-li její teplota o jedno procento, roztají ledy v Arktidě. Bude to mít za následek novou potopu světa?
Přečtěte si, co o tom říká leningradský profesor Michail Budyko, který studuje změny podnebí v minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

NEVIDITELNÝ VINÍK

Nastane-li na Zemi doba tepla - a mnohé tomu nasvědčuje - její příchod nebude trvat tisíce let. Bude to mít na svědomí především bezbarvý a slabě nakysle páchnoucí plyn, který vzniká spalováním uhlí, ropy a jiných organických paliv - kysličník uhličitý, známý jako CO2. Je sice částečně pohlcován vegetací a rozpouští se v oceánech, avšak polovina ho zůstává v ovzduší, kde ho stále přibývá. Mohli bychom ho tam klidně nechat, kdyby neměl tu vlastnost, že působí v zemském ovzduší jako skleníková střecha. Propouští sluneční záření, ale zadržuje podstatnou část tepelné energie vyzařované ze Země, která by se jinak rozptýlila v kosmu. Odbornící opravdu také mluví o "skleníkovém efektu". Bude-li stoupat obsah CO2 v ovzduší, poroste výroba energie na naší planetě a logickým výsledkem toho nemůže být nic jiného, než oteplování zemského podnebí.
V současné době narůstá energetická výroba ročně o 5 až 6 procent. Při tomto tempu se za dvě stě let vyrovná množství celosvětově vyrobené energie množství slunečního záření pohlcovaného Zemí. Lidmi vyráběné teplo ovlivňuje již dnes teplotu ve velkoměstech, nad nimiž bývá o dva i více stupňů vyšší než na venkově. Možnost přehřátí ovzduší nesmíme přehlížet. Zdvojnásobí-li se koncentrace kysličníku uhličitého v ovzduší, k čemuž může dojít během málo desítek let, stoupne průměrná teplota vzduchu asi o tři stupně. V polární oblasti dokonce o osm až deset stupňů.
A následky oteplení?
Během 75 let roztaje arktický led. Hříchy otců se nám vymstí ne po třiceti pokoleních, ale už ve třetí generaci.

NOEMOVA ARCHA ZATÍM ZBYTEČNÁ

I když arktické ledy postupně úplně roztají, potopu světa to nezpůsobí. Led je příliš tenký, hladina oceánů nijak významně nestoupne. Avšak věda vidí dál.
Bude-li oteplování pokračovat, musíme počítat s táním kontinentálního ledu - a to znamená Grónsko a Antarktidu. Pak by bylo zatopení rozsáhlých částí pevniny nevyhnutelné. Potopa by ovšem nepřišla jako náhlé překvapení, celý proces by trval sta a snad tisíce let, avšak nebezpečí pro budoucnost lidstva je zcela reálné a věda mu musí čelit.
Kdyby roztál grónský ledovec, stoupla by hladina oceánu zhruba o šest metrů. Každý si umí představit, jaká by to byla pohroma pro přístavní města a přímořské nížiny. Kdyby roztála Antarktida, zvedly by se oceány asi o 70 metrů nad svou dnešní hladinu, celé země a většina světových velkoměst by zmizely pod vodou. Došlo by tedy ke katastrofě, kterou si i ve fantazii sotva lze vybavit.

SAHARA PUTUJE NA SEVER?

Jakkoli je nebezpečí z vody reálné, ještě aktuálnější je hrozba sucha. A viníkem je stále CO2 a jeho skleníkový efekt! Tání arktického ledu není totiž nebezpečné samo o sobě, nýbrž svými průvodními jevy. Při dalším ohřívání ovzduší, a souběžně s táním arktického ledu, se pravděpodobně změní cirkulace vzduchu. Ta úzce souvisí s dešťovými srážkami. A to je největší hrozba pro 21. století: pokles srážek, například v Evropě, s těžkými důsledky pro zemědělství a tím pro výživu miliónů lidí.
Mnozí experti se obávají, že jestliže roztaje arktický led, podnebná pásma se značně posunou - snad o několik set kilometrů - k severu. To by mělo za následek katastrofální sucha, přeměnu zemědělské půdy v step a vznik nových pouští v širokém pásmu od Kalifornie a Floridy přes oblast Středozemního moře a Blízkého východu po Pákistán a jih Sovětského svazu.
Je proti tomu lidstvo bezbranné? Má technické prostředky, jak regulovat podnebí ve svém zájmu? O tom se na celém světě hojně diskutuje. V podstatě jsou to pouze předběžné úvahy. Navrhuje se například umělé zvyšování aerosolů v ovzduší, protože pohlcují sluneční svit a tím ochlazují zemský povrch. K tomu by postačilo spálit ročně několik desítek tisíc tun síry ve stratosféře, což by zvládla speciální letadla. Takže proti oteplování a jeho neblahým účinkům by se podle okolností působit dalo.

NEČEKAT S RUKAMA V KLÍNĚ

Je nutno varovat před unáhlenými činy. Zmíněný "plán" i jiné další se musí pečlivě a velmi opatrně prozkoumat. Mechanizmus, který řídí počasí a klimatické poměry, je krajně citlivý. Jestliže se přirozená rovnováha jednou poruší, velmi těžko se obnoví. A podle dnešního stavu vědomostí nedokáže ještě věda exaktně předvídat následky umělých zásahů.
Ovšem lidská civilizace, zpočátku aniž to věděla a tím méně chtěla, začala již dávno ovlivňovat zemské podnebí. Bez náležitých protiopatření se bude zemské podnebí určitě dále měnit. Naším úkolem je, abychom situaci zachránili. A to znamená udržet zemské podnebí takové, jaké je.

Profesor Michail Budyko: "Podle mého soudu se zemské ovzduší nebude ochlazovat. Mnozí s tím až donedávna počítali, protože tomu nasvědčovaly některé faktory, například pokračující znečišťování ovzduší aerosolovými látkami. Od loňského roku je však zřejmé, že jdeme vstříc oteplování ovzduší, ba dokonce že oteplování již nastalo."

ČTENÍ, 1977
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama"Poslední slovo komunismu je vládnout a nikoli zachraňovat; jeho velikým heslem je moc a nikoli pomoc."
Karel Čapek"Nemysli.
Když myslíš, tak nemluv.
Když mluvíš, tak nepiš.
Když píšeš, tak nepodepisuj.
Když jsi podepsal - pak se nediv."
Jan Werich

"Ti, kteří jsou ochotni obětovat svobodu za dočasnou bezpečnost, si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečnost."
Benjamin Franklin

"Jediný způsob, jak změnit režim, je odmítnout se na něm podílet a zároveň poukazovat na jeho ustavičné nedokonalosti a zvrácenost."
Peter Joseph

"Dokud nebudou lidé uvědomělí, nebudou se bouřit, a dokud se nevzbouří,
nemohou se stát uvědomělými."
George Orwell

"Skutečná revoluce je revoluce vědomí."
Peter JosephVŠE SOUVISÍ SE VŠÍM: JAKO NAHOŘE, TAK I DOLE.


A tak se pokouším nalézat ty SOUVISLOSTI."Demokracie je přece o lidech. A lidi by měli mít názor!"
Tomáš KlusDěkuji za návštěvu