Co se mi už do igelitky nevešlo

Syrský otec, který neopustil svou zemi jako mnoho jiných, jemuž otrávili assádovi vojáci sarinem ženu a dvě malé děti!

George Orwell

20. dubna 2012 v 3:37 |  Osobnosti…


Eric Arthur Blair (25. června 1903 Motihari, Bengálsko - 21. ledna 1950 v Londýně), známější spíše pod svým
literárním pseudonymem George Orwell, byl britským novinářem, esejistou a spisovatelem a sympatizoval s levicí.
Světovou popularitu si získaly jeho alegorické antiutopické romány Farma zvířat a 1984, popisující nehumánnost
totalitních ideologií.

Biografie

Eric Arthur Blair se narodil v Indii, kde v té době jako úředník pracoval jeho otec (Richard Walmesley Blair) a která byla součástí britského impéria. Do Anglie ho přivezla matka (Ida Mabel Blair), když mu bylo kolem jednoho roku. Otce viděl až za několik let. Měl dvě sestry, starší Majorie a mladší Avril. Vyrůstal v Oxfordshiru a podle místní říčky Orwell si později dal svůj pseudonym. Svou rodinu později popsal jako "nižší vyšší střední třídu".
Mladý Blair vystudoval soukromou střední školu a prestižní Eton College. Jelikož mu rodiče nemohli platit studium na universitě, začal v roce 1922 pracovat pro Indickou imperiální policii v tehdejší Britské Indii (v Barmě). Zde jsou počátky jeho nenávisti k imperialismu a také se zde začal klonit k levicové politice. Své zážitky popsal ve své prvotině, románu Barmské dny (anglicky Burmese Days), vydané v roce 1934.
V roce 1927 se vrátil zpět do Anglie, začal psát eseje a pracovat jako novinář. Nějakou dobu žil "na ulici" jako tulák a pohyboval se mezi spodinou. Své zážitky zúročil například v knize Na dně v Paříži a Londýně (anglicky Down and Out in Paris and London) vydané v roce 1933. Politické události v Evropě se ho silně osobně dotýkají a tak se stává socialistou, antifašistou a kritikem všech nedemokratických politických tendencí.
Po roce 1936 se Orwell jako dobrovolník zapojil do španělské občanské války, kde bojoval v jednotkách milicí POUM (Dělnické strany marxistického sjednocení). Zážitky ze svého působení ve španělské občanské válce popsal v knize Hold Katalánsku, v které líčí i své těžké zranění z 20. května 1937, kdy byl zasažen do krku fašistickým odstřelovačem. V roce 1938 žil půl roku v Maroku.
Do roku 1940 psal Orwell recenze na knihy pro Nový anglický týdeník. Druhé světové války se neúčastnil kvůli vleklé tuberkulóze a v roce 1940 zahájil práci pro BBC a svými komentáři pilně přispíval do novin a časopisů. Toto zaměstnání opustil v roce 1943.
Těsně před svou smrtí (1950) napsal svůj nejznámější román 1984. Zemřel na tuberkulózu ve věku 47 let.
Ačkoliv psal knihy o diktaturách komunistického typu, sám se cítil být socialistou, což dokazuje jeho citát: "Každou řádku, kterou jsem od roku 1936 napsal a která stojí za zmínku, jsem přímo či nepřímo psal proti totalitarismu a pro demokratický socialismus, jak jej chápu."
Orwellovy náboženské názory jsou složitým problémem. Orwell byl členem anglikánské církve a pravidelně se zúčastňoval jejích bohoslužeb. Obě jeho svatby i pohřeb byly na jeho přání vedeny anglikánským knězem. Ve svém literárním díle (zejm. v románu Farářova dcera) však církev i náboženství jako takové spíše kritizoval z pozic levicového ateismu. Orwellův životopisec Stephen Ingle k tomu napsal, že "spisovatel George Orwell se holedbal svým ateismem, zatímco jedinec Eric Blair si uchoval hluboce zakořeněnou zbožnost."

Dílo

Orwellovy knihy a eseje se netýkají jen politiky, ale komentují život své doby a zabývají se sociálními tématy. Všeobecně je považován za jednoho z nejlepších anglických esejistů.
V komunistickém Československu byl na seznamu zakázaných autorů, jeho knihy nemohly oficiálně vycházet. V roce 1985 vyšla jen kritická stostránková brožura Josefa Skály Postřehy a fikce George Orwella. Orwellovy knihy v češtině tou dobou vycházely v exilových nakladatelstvích.

Romány

• Na dně v Paříži a Londýně, Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství 1935 (Down and Out in Paris and
London, 1933) - Orwellovy zážitky z doby, kdy se jako tulák pohyboval mezi chudými
• Barmské dny, Volvox Globator 1998, ISBN 80-7207-164-5 (Burmese Days, 1934) - život v malé koloniální
barmské vesnici rozvíří příjezd mladé anglické dámy. Orwell knihu napsal na základě svých zkušeností při pobytu
v Barmě v letech 1922-1927
• Farářova dcera, Volvox Globator 2000, ISBN 80-7207-337-0 (A Clergyman's Daughter, 1935) - zamyšlení nad
smyslem víry v Boha a nechtěný útěk dcery vesnického faráře do zcela odlišného prostředí
• Bože chraň aspidistru, Volvox Globator a KGB 2001 ISBN 80-7207-395-8 (Keep the Aspidistra Flying, 1936)
• Cesta k Wigan Pier, Argo 2011 (The Road to Wigan Pier, 1937) - knižní reportáž z velšských dolů
• Hold Katalánsku, Odeon 1991 (Homage to Catalonia, 1938) - zážitky ze svého působení ve Španělské občanské
válce
• Nadechnout se, Odeon 2003, ISBN 80-207-1136-8 (Coming Up For Air, 1939) - méně známý román ze střední
Anglie, líčící útěk do vzpomínek a střet s realitou
• Válečný deník - zážitky z života v Anglii během 2. světové války
• Farma zvířat, nakladatelství I. L. Kober 1946 (Animal Farm, 1945)
• 1984, Index 1984, Naše vojsko 1991 (Nineteen Eighty-Four, 1949)

Výbory z esejů v češtině

• V břiše velryby, esej o Henrym Millerovi, Votobia 1996, ISBN 80-7198-124-9, přeložila Adéla Václavková, verše
přebásnil Petr Pistorius
• Úpadek anglické vraždy a jiné eseje, Votobia 1995, ISBN 80-85885-62-X, přeložila Alena Caklová - seznam
esejů: Úpadek anglické vraždy, Poprava, Výsada kléru, Jak umírají chudí, Rudyard Kipling, Raffles a slečna
Blandishová, Charles Dickens, Umění Donalda McGilla, Poznámky o nacionalismu, Proč píšu
• Uvnitř velryby a jiné eseje, Atlantis 1997, ISBN 80-7108-140-X, přeložila Kateřina Hilská

Významné eseje
(do seznamu nejsou zahrnuty Orwellovy drobnější eseje, sloupky a fejetony)

• A Hanging (1931, překládáno Poprava či Poprava oběšením, vyšlo v obou českých výborech) - črta, líčící
popravu indického vězně, které se Orwell zúčastnil v Indii jako člen ostrahy
• Shooting an Elephant (1936, překládáno Střílení na slona, vyšlo ve sbírce Uvnitř velryby a jiné eseje) -
autobiografická esej, popisující Orwellovy zkušenosti z dob jeho práce v koloniální policii
• Charles Dickens (1939, vyšlo v obou českých výborech, titul nepřekládán) - poměrně kritický rozbor díla
Charlese Dickense
• Boys' Weeklies (1940, překládáno Týdeníky pro kluky, vyšlo ve výboru Uvnitř velryby a jiné eseje) - literární
rozbor "školních povídek" v chlapeckých časopisech Orwellovy doby
• Inside the Whale (1940, překládáno Uvnitř velryby či V břiše velryby, vyšlo ve sbírce Uvnitř velryby a jiné eseje a
také samostatně) - velmi různorodá literárně kritická esej, věnovaná především moderní anglické literatuře
• Wells, Hitler and the World State (1941, překládáno Wells, Hitler a Světový stát, česky ve sbírce Uvnitř velryby a
jiné eseje) - kritika Wellsových utopických vizí
• The Art of Donald McGill (1941, překládáno Umění Donalda McGilla, vyšlo v obou českých výborech) - literární
rozbor dobových pohlednic s kreslenými vtipy
• Looking Back on the Spanish War (1943, překládáno jako Ohlédnutí za španělskou válkou, vyšlo ve výboru
Uvnitř velryby a jiné eseje) - politický rozbor španělské občanské války, jakýsi esejistický dodatek k románu
Hold Katalánsku
• W. B. Yeats (1943, vyšlo ve výboru Uvnitř velryby a jiné eseje, titul nebyl přeložen) - vlastně recenze na biografii
Williama Butlera Yeatse
• Benefit of Clergy: Some notes on Salvador Dali (1944, v obou českých výborech pod názvy Výsada kléru a
Výsada kněžstva) - recenze a reakce na Dalího autobiografii, ústící do úvahy o tom, zda může být někomu
odpouštěna zvrhlost, pokud je spojena s mimořádným talentem
• Arthur Koestler (1944, vyšlo ve výboru Uvnitř velryby a jiné eseje bez přeložení názvu)
• Notes on Nationalism (1945, česky pod názvem Poznámky o nacionalismu ve výboru Uvnitř velryby a jiné eseje)
- klasifikace a kritika nacionalistické politiky
• How the Poor Die (1946, česky pod názvem Jak umírají chudí v obou výborech) - autobiografická črta, popisující
Orwellův pobyt v chudinské nemocnici v Paříži
• Politics vs. Literature: An Examination of Gulliver's Travels (1946, česky pod názvem Politika versus literatura
ve výboru Uvnitř velryby a jiné eseje) - rozbor Gulliverových cest Jonathana Swifta
• Politics and the English Language (1946, česky pod názvem Politika a anglický jazyk ve výboru Uvnitř velryby a
jiné eseje) - esej o anglické stylistice, kritizuje klišé v mluvě anglických politiků
• Second Thoughts on James Burnham (1946, česky nejspíš Další názory na Jamese Burnhama, nicméně
v češtině nevyšlo)
• Decline of the English Murder (1946, česky pod názvem Úpadek anglické vraždy v obou výborech) - fejeton,
zabývající se ideální vraždou z hlediska čtenářů novin
• Some Thoughts on the Common Toad (1946, česky pod názvem Zamyšlení nad žábou obecnou ve výboru Uvnitř
velryby a jiné eseje) - esej o zapomínaných symbolech jara, jako hlavní z nich je uvedena žába obecná
• A Good Word for the Vicar of Bray (1946, česky pod názvem Přímluva za vikáře z Bray ve výboru Uvnitř velryby
a jiné eseje) - esej o záslužnosti sázení stromů
• In Defence of P. G. Wodehouse (1946)
• Why I Write (1946, česky pod názvem Proč píšu v obou výborech) - esej o důvodech, proč se spisovatelé
rozhodují psát
• The Prevention of Literature (1946, česky pod názvem Zakazování literatury ve výboru Uvnitř velryby a jiné
eseje) - esej, vyjadřující Orwellovy názory na cenzuru
• Such, Such Were the Joys (1946, česky pod názvem Takové to byly radosti ve výboru Uvnitř velryby a jiné eseje)
- delší autobiografická črta, zabývající se autorovým studiem na soukromé škole St Cyprian a popisující jeho
otřesné zkušenosti s dobovým vzdělávacím systémem
• Lear, Tolstoy and the Fool (1947, česky pod názvem Lear, Tolstoj a šašek ve výboru Uvnitř velryby a jiné eseje)
- polemika s Tolstým ohledně Shakespeara
• Reflections on Gandhi (1949, česky pod názvem Úvahy o Gándhím) - esej o úloze Gándhího v indickém boji za
nezávislost

Wikipedie, 2012
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama"Poslední slovo komunismu je vládnout a nikoli zachraňovat; jeho velikým heslem je moc a nikoli pomoc."
Karel Čapek"Nemysli.
Když myslíš, tak nemluv.
Když mluvíš, tak nepiš.
Když píšeš, tak nepodepisuj.
Když jsi podepsal - pak se nediv."
Jan Werich

"Ti, kteří jsou ochotni obětovat svobodu za dočasnou bezpečnost, si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečnost."
Benjamin Franklin

"Jediný způsob, jak změnit režim, je odmítnout se na něm podílet a zároveň poukazovat na jeho ustavičné nedokonalosti a zvrácenost."
Peter Joseph

"Dokud nebudou lidé uvědomělí, nebudou se bouřit, a dokud se nevzbouří,
nemohou se stát uvědomělými."
George Orwell

"Skutečná revoluce je revoluce vědomí."
Peter JosephVŠE SOUVISÍ SE VŠÍM: JAKO NAHOŘE, TAK I DOLE.


A tak se pokouším nalézat ty SOUVISLOSTI."Demokracie je přece o lidech. A lidi by měli mít názor!"
Tomáš KlusDěkuji za návštěvu